Äntligen är den här. Den enda sajten du behöver känna till när det gäller digitala läromedel för läs-och skrivsvårigheter. Allt samlat på ett ställe. Enkelt, snabbt och lättillgängligt för både elever och lärare. Ladda ner din elevlicens nu!
2011-12-01
SymPrint – det nya enkla symbolprogrammet!

SymPrint är ett program för att göra scheman, läxuppgifter och samtalskartor med eller utan symbolstöd. Dessa kan sedan enkelt skrivas ut på papper. Programmet ser ut som den Windowsmiljö du redan är van att jobba i, så det går fort att komma igång. Bildbasen SymbolStix (med upp till 14.500 bilder) ingår, men du kan också använda dina egna bilder och foton. Det följer också med en stor mängd färdiga mallar.

2011-10-07
Elevsajten firar 1 årsjubileum & växer

Elevsajten växer och har nu över 200 000 elever anslutna och över 5000 besökare i veckan. Målet är att Elevsajten ska bli en samlingsplats för alla elever och lärare där det ska finnas produkter och tjänster som underlättar för alla elever att nå sina mål. Nu har Elevsajten funnits i ett år och vi är mycket glad för att Elevsajten har tagits emot så väl.

Antal företag som ansluter sig till Elevsajten blir också fler. Senaste i raden är Dyslexi Förbundet, Komp & Assist AB, Storegate och iFinger. Snart även Schola Comai. I augusti introducerade vi gratis online hårddisk till alla elever och lärare vilket blivit en succé. Syftet är att underlätta för elever och lärare att komma åt sitt arbetsmaterial och även spara inställningar för de program de använder från alla datorer utan att det kostar något. Vill du också kunna logga in och använda elevsajten.se kontakta oss.

Stort tack till alla ni som använder elevsajten.se, tillsammans med er kan vi göra denna sida ännu bättre.

2011-09-27
iFinger nytt program på elevsajten!
iFinger är en ordboks-sökmotor till din dator som fungerar både online och offline. iFinger har många möjligheter och fungerar i alla windows-baserade program. Gå in på fliken produkter och ladda hem en demoversion och testa programmet.
2011-08-16
Din hårddisk på nätet
Nu kan elever och lärare registera sig till en online hårddisk helt kostnadsfritt. Den är en webbaserad tjänst för att lagra, dela och komma åt filer.
2011-05-11
Domen mot Vellinge – toppen på ett isberg
Idag föll domen mot Vellinge kommun i det uppmärksammade fallet där två bröder stämt kommunen, eftersom de felaktigt placerats i särskola. Den 31 maj kommer Skolinspektionen släppa en samlad rapport över hur det ser ut i den svenska grundskolan beträffande stödet till elever med dyslexi.
Läs mer
2011-05-05
Unga Fakta
Vi vill tipsa om en sajt för nyfikna unga och gamla baserat på lekfullt lärande. Unga Fakta består av ca 3000 sidor, rikligt illustrerade för att lätt kunna ta åt sig informationen.
Läs mer
2010-12-20
Svensk TalTeknologi AB och Karin Ohlis Firma har ingått samarbetsavtal
Det innebär att skolor och kommuner nu kan teckna serviceavtal till programmen "Skolstil" och "ABC på PC". Serviceavtalet ger tillgång till ett antal tjänster och förmåner som t ex fria elevlicenser via elevsajten.se, elever kan ladda ner och använda programmet hemma så länge man är elev på skolan.
Efterfrågan på tjänsterna via elevsajten växer kraftigt och vi har flera tusen besökare varje månad . Elevsajten är framtagen i ett samarbete mellan Sveriges ledande leverantörer av digitala lärverktyg och hjälpmedel.
Information och demoversioner från alla leverantörer kommer inom kort att finnas tillgängligt på elevsajten och är gratis.
2010-12-06
Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet
Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet, visar den internationella undersökningen PISA 2009. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Sverige har även förlorat sin topposition när det gäller likvärdighet. - Detta är mycket bekymmersamt, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
Läs mer på skolverkets hemsida
2010-08-05
Ny skollag från 1 augusti 2010
Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010.
Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med
den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

Nedan nämns några viktiga förändringar inom de olika verksamhetsformerna.

Några viktiga förändringar
  • Förskolan blir en egen skolform.
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
  • Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
  • I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas.
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder.
  • Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande.
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig.
Läs mer på skolverkets hemsida
2010-05-30
Projekt Stina
Projektet Stina visar hur alternativa verktyg kan hjälpa en elev, med dyslexi, att klara av sin skolgång på ett bra sätt. Ifrån att känna sig misslyckad och beroende av andras hjälp, som tyvärr är en mycket vanlig situation, till att faktiskt självständigt klara av sin utbildning på ett bra och strukturerat sätt.

Läs elevens egen berättelse